Home  
  De Mariakerk  
  Het orgel  
  Concerten  
  CD bestellen  
  Contact  
  Inwijding en inspelen  

Ons project, "Een orgel voor de Mariakerk" had nooit kunnen slagen zonder de bijdragen van onze sponsors en donateurs.

 

De Mariakerk in Apeldoorn      

 

In 2002 was het 100 jaar geleden dat de Mariakerk is gebouwd als hoofdkerk van de Katholieke gemeenschap in Apeldoorn. Men bracht destijds veel geld bij elkaar om deze neogotische kerk te kunnen realiseren. Inmiddels is deze plaats niet alleen een centrum voor kerkelijk vieringen van de Mariaparochie en voor oecumenische bijeenkomsten maar ook voor concerten die gegeven worden door diverse koren en musici.

Orgelconcerten worden er regelmatig gegeven. Deze concerten worden door de Apeldoornse gemeenschap zeer gewaardeerd. Het kerkbestuur stelt deze mooie locatie beschikbaar. Hier doet zich evenwel een probleem voor. Het grote orgel van deze kerk is een electronisch orgel, dat dus geen echt orgel genoemd mag worden en dat dus ook niet de muziek kan voortbrengen, dat bij een waar orgelconcert hoort. Een echte muziekliefhebber merkt dit onmiddellijk.

De Mariakerk is een officieel rijksmonument sinds 1976; dit was des te meer reden om deze kerk van een echt orgel te voorzien.

Er werd een stichting opgericht met met de naam: "Een Orgel voor de Mariakerk", die als doe lhad een volwaardig orgel te realiseren, dat bij de Mariakerk hoort. Een Comité van Aanbeveling ondersteunde het initiatief.

We hebben een authentiek pijporgel gekocht van de beroemde Maastrichtse orgelbouwers Pereboom en Leijser. Dit orgel is gebouwd in 1897 voor de Mariakerk van de paters Jezuïeten in Groningen en is later – na sluiting van de Groningse kerk - overgeplaatst naar de Pius X kerk in Tilburg. Ook deze kerk is een aantal jaren geleden gesloten en het prachtige Pereboom en Leijser orgel was opnieuw beschikbaar. Het orgel lag opgeslagen bij Pels & Van Leeuwen orgelbouw in ’s-Hertogenbosch; deze firma werd aangezocht de restauratie van het orgel te verzorgen. Het is een juweel van orgelbouw en uitermate geschikt voor de Mariakerk. Het moest natuurlijk gerestaureerd worden en geplaatst. De totale kosten van het hele project waren ongeveer € 350.000.

Via sponsoring, donaties, geschenken, giften en periodieke bijdragen moest de Apeldoornse stichting dit bedrag bij elkaar zien te krijgen. De overheid heeft  het aan te schaffen orgel als rijksmonument erkend en subsidie verleend.

Dit betekent dat de stichting nu nog ongeveer € 20.000 bij elkaar moet brengen. Parochianen van de Mariakerk, katholiek Apeldoorn, muziekliefhebbers en andere inwoners van Apeldoorn worden persoonlijk via allerlei acties en concerten benaderd om bij te dragen. Onze penningmeester, de heer mr E.R. Meurs, Deventerstraat 72, 7321 CA Apeldoorn, telefoon 055 – 366 37 37, geeft u graag alle benodigde informatie.

Door de verkoop van een tweetal CD/CD ROM uitgaven hoopt de stichting bekendheid te geven aan dit mooie project.

   
Welkom bij het orgel in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn      

 

let op:  op zondag 1 mei wordt een bijzonder Koopzondagconcert gegeven:
uITGEVOERD WORDT DE "MISA CRIOLLA" VAN ARIEL rAMIREZ
vERDERE INFORMATIE BIJ DE CONCERTEN!

Welkom op de website van de Orgelstichting van de Mariakerk

 

Voor alle duidelijkheid: dit is niet de website van de Mariakerk; deze kunt u vinden met de URL: www.rkapeldoorn.nl/mariakerk/
We laten dit weten omdat we dikwijls vragen of verzoeken krijgen die we echt niet kunnen beantwoorden. Telefonisch is het secretariaat bereikbaar onder 055 - 521 37 75
's morgens op werkdagen.

Het e-mail adres van de parochie is:
maria@rkapeldoorn.nl


Wij zijn gevestigd in Apeldoorn en zijn de afgelopen tien jaar bezig geweest om in de Mariakerk, een kerk die bekend is om zijn liturgievieringen én zijn fantastische accoustiek, een authentiek pijporgel te plaatsen.

Tot 2007 was het een beetje behelpen met een electronisch orgel en een - door enthousiaste parochianen in elkaar gezet - koororgel.

Uiteindelijk zijn we er in geslaagd een origineel kerkorgel, in 1897 gebouwd door Pereboom & Leijser, te bemachtigen en te laten restaureren en in de kerk te plaatsen.

Op Paaszondag, 23 maart 2008 werd het nieuwe orgel in de Mariakerk door Mgr dr G.J.N. de Korte, toendertijd hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, officieel in gebruik genomen; daarna, om 14:15 uur speelde Bernard Bartelink het inspelingsconcert.

Behalve op deze website kunt u een goed overzicht lezen via de volgende link:

http://www.orgelnieuws.nl/wcms/modules/news/article.php?storyid=2499